گرفتگی عضلات دلایل مختلفی دارد. برخی از گرفتگی ها ناشی از استفاده بیش از حد از ماهیچه های شما است. این معمولاً هنگام ورزش انجام می شود.

آسیب های عضلانی و کم آبی نیز می تواند باعث گرفتگی عضلات شود. کم آبی بدن از بین رفتن بیش از حد مایعات در بدن است.

سطح پایین هر یک از مواد معدنی زیر که به عملکرد عضلات سالم کمک می کند ممکن است باعث گرفتگی عضلات شود:

کلسیم
پتاسیم
سدیم
منیزیم

خونرسانی کم به پاها و پاها می تواند هنگام ورزش ، پیاده روی یا شرکت در فعالیت های بدنی باعث گرفتگی در آن مناطق شود.